Đánh giá mức độ đáp ứng của doanh nghiệp với VPA/FLEGT

Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp của Việt Nam (VNTLAS) đang được thiết lập để áp dụng cho tất các tổ chức và hộ gia đình tham gia vào chuỗi cung ứng gỗ tại Việt Nam. Tổng cục Lâm nghiệp đang hoàn thiện thiết kế chi tiết và hướng dẫn thực thi Hệ thống phân loại doanh nghiệp (OCS), một cấu phần không thể tách rời của VNTLAS.

Đánh giá này giúp doanh nghiệp đánh giá mức độ tuân thủ các yêu cầu của VNTLAS/OCS. Tất cả các thông tin cá nhân và thông tin liên quan đến kinh doanh được thu thập từ đánh giá này đảm bảo được giữ bí mật, không cung cấp cho bên thứ 3.

Đánh giá này có 2 phần gồm 98 câu hỏi với tổng số điểm là 72. Thời gian dự tính để hoàn thành là 45 phút. Để đánh giá chính xác, hiệu quả xin quý doanh nghiệp vui lòng đọc kĩ câu hỏi trước khi lựa chọn đáp án, trả lời đúng theo thực tế của doanh nghiệp để có cái nhìn khách quan nhất về mức độ đáp ứng của đơn vị với định nghĩa gỗ hợp pháp của Việt Nam. Đánh giá này giúp cho doanh nghiệp có thể tự đánh giá xếp loại doanh nghiệp mình theo hệ thống OCS sau này. Kết quả đánh giá sẽ hiển thị sau khi doanh nghiệp điền đầy đủ thông tin bắt buộc. Toàn bộ thông tin mà doanh nghiệp đã đánh giá sẽ được gửi lại cho doanh nghiệp qua email.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By |2019-02-13T10:21:53+00:00January 15th, 2019|OCS|0 Comments