Loading...
Trang chủ2019-06-02T10:04:38+00:00
Loading...

Các doanh nghiệp có thể kiểm tra xem gỗ và sản phẩm gỗ của DN có được khai thác hay nhập khẩu và chế biến tuân thủ theo pháp luật Việt Nam, được nêu rõ trong định nghĩa hợp pháp và các điều khoản khác của VPA tại đây

Loading...

Hệ thống phân loại Tổ chức (OCS) và xác minh dựa trên rủi ro, gồm: Tuân thủ các bằng chứng động nhằm đảm bảo chỉ SD gỗ HP; Cam kết thực hiện đầy đủ các tuyên bố KS chuỗi cung và yêu cầu báo cáo; Tuân thủ các bằng chứng.

Loading...

Giấy phép FLEGT sẽ được cấp cho từng chuyến hàng gỗ và sản phẩm gỗ thuộc danh mục trong phụ lục 1 của VPA (phạm vi sản phẩm) và được xuất vào EU với điều kiện đáp ứng toàn bộ yêu cầu của LD nêu trong phụ lục II

Loading...

Bao gồm các bước mà nhà nhập khẩu và xuất khẩu gỗ phải thực hiện để đảm bảo tính hợp pháp của gỗ. Tổ chức và Hộ gia đình sẽ chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin và tính hợp pháp của các nguồn gỗ, kể cả nguồn gỗ trong nước

ĐỊNH NGHĨA GỖ HỢP PHÁP

BẰNG CHỨNG

KIỂM SOÁT CHUỖI CUNG ỨNG

KHIẾU NẠI/PHẢN HỒI

ĐÁNH GIÁ ĐỘC LẬP

Trung tâm Giáo dục và Phát triển
Trụ sở: Phòng 1502, Toà nhà 3A, khu đô thị RESCO, 74 Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3562 7494
Email: cedhanoi@ced.edu.vn